You are currently viewing 10 Kelebihan dan Kebaikan Mempunyai Persijilan ISO dalam syarikat anda!

10 Kelebihan dan Kebaikan Mempunyai Persijilan ISO dalam syarikat anda!

  • Post category:Karier

Persijilan ISO atau International Organization for Standardization merupakan satu badan antarabangsa yang mengeluarkan piawaian untuk membantu organisasi meningkatkan kualiti produk dan perkhidmatan mereka. Berikut adalah 10 kepentingan ISO kepada organisasi:

Meningkatkan kualiti produk dan perkhidmatan: Mematuhi piawaian ISO membantu organisasi meningkatkan kualiti produk dan perkhidmatan mereka. Piawaian ISO memberi garis panduan tentang bagaimana produk dan perkhidmatan harus dihasilkan dan dihantar.

Meningkatkan kepuasan pelanggan: Dengan meningkatkan kualiti produk dan perkhidmatan, ia juga meningkatkan kepuasan pelanggan. Ini akan membantu organisasi mengekalkan pelanggan sedia ada dan menarik pelanggan baru.

Meningkatkan produktiviti: Piawaian ISO membantu organisasi meningkatkan produktiviti dengan menyediakan garis panduan tentang bagaimana proses perniagaan harus dijalankan. Ini membantu organisasi mengurangkan pembaziran dan meningkatkan produktiviti.

Meningkatkan kecekapan kos: Dengan meningkatkan produktiviti dan mengurangkan pembaziran, ia membantu organisasi meningkatkan kecekapan kos. Ini akan membantu organisasi mengurangkan kos dan meningkatkan keuntungan.

Meningkatkan keselamatan dan kesihatan pekerja: ISO mempunyai piawaian yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerja. Mematuhi piawaian ini membantu organisasi memastikan pekerja mereka bekerja dalam persekitaran yang selamat dan sihat.

Meningkatkan reputasi organisasi: ISO merupakan satu badan antarabangsa yang diiktiraf secara meluas. Memperoleh sijil ISO membantu organisasi meningkatkan reputasi mereka dan menunjukkan bahawa mereka mematuhi piawaian antarabangsa yang tinggi.

Meningkatkan hubungan dengan pihak berkepentingan: ISO membantu organisasi memperbaiki hubungan dengan pihak berkepentingan seperti pelanggan, pembekal dan pihak berkuasa. Ini akan membantu organisasi memperoleh sokongan daripada pihak berkepentingan dan mengurangkan konflik.

Meningkatkan keupayaan untuk memenangi tender: Banyak tender kerajaan atau korporat memerlukan organisasi mempunyai sijil ISO. Memperoleh sijil ISO membantu organisasi meningkatkan peluang mereka untuk memenangi tender dan menarik pelanggan baru.

Meningkatkan pematuhan undang-undang: ISO mempunyai piawaian yang berkaitan dengan pematuhan undang-undang. Mematuhi piawaian ini membantu organisasi memastikan mereka mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan perniagaan mereka.

Meningkatkan keupayaan untuk berkembang: ISO membantu organisasi meningkatkan keupayaan mereka untuk berkembang. Dengan memperbaiki proses perniagaan dan meningkatkan kualiti produk dan perkhidmatan, ia membantu organisasi untuk berkembang dan berjaya di pasaran global.

Leave a Reply