You are currently viewing Kursus Eksekutif 2 Hari Bersama Yayasan Hijrah Selangor

Kursus Eksekutif 2 Hari Bersama Yayasan Hijrah Selangor

  • Post category:Usahawan

Selangor: Pada 13th April hingga 14th April 2022 yang lalu, Vixtech telah menganjurkan kursus eksekutif bersama dengan pihak pengurusan Yayasan Hijrah Selangor secara talian. Sepanjang kursus itu, En. Ricky telah memberi tekanan dalam pembangunan kertas kerja yang efektif menggunakan model SOSTAC dan juga elemen-elemen pengurusan pejabat yang dianggap penting dalam era digital. Seramai 10 peserta yang terdiri daripada pengurus sumber manusia, latihan, admin dan banyak lagi yang telah mengambil bahagian dalam kursus dalam talian ini. Vixtech ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada Yayasan Hijrah Selangor.