Sale!

Kursus Online Simpan Kira & Perakaunan (Sijil &Transkrip) | Accounting & Bookkeeping Online Course (Certificate & Transcript)

Original price was: RM250.00.Current price is: RM89.00.

Learning outcome :

  • Understand and apply the essential numerical skills required for bookkeeping.
  • Understand and explain the relationship between accounting and bookkeeping.
  • Record transactions in the appropriate ledger accounts using the double-entry bookkeeping system.
  • Understand how to balance off the trial balance

 

Module & Chapter:

Chapter 1: Introduction of Bookkeeping & the difference between bookkeeping and accounting.
Chapter 2: Method in Bookkeeping
Chapter 3: Double-entry system
Chapter 4: Balancing off
Chapter 5: Trial Balance

Sold: 27 Per Month

Description

AKAUNTAN kini merupakan profesional keempat paling banyak permintaan di Malaysia, menurut Institut Maklumat dan Analisis Pasaran Tenaga Kerja yang menyenaraikan mereka dalam lima pekerjaan popular pada bulan Mei. Kemahiran kewangan adalah antara kemampuan yang paling banyak diminati di pasaran pekerjaan yang kompetitif sekarang ini, walaupun terdapat wabak.

 

 

Penerangan Modul:

Dalam modul ini, anda akan belajar bagaimana menerapkan kemahiran berangka penting yang diperlukan untuk pembukuan. Selain itu, fahami dan dapat menerangkan hubungan antara perakaunan dan pembukuan. Selain daripada itu, anda akan belajar mencatat penyata semua debit dan kredit dalam buku akaun kemasukan dua kali, dengan sebarang perbezaan pendapat yang menunjukkan kesilapan.

 

Mengapa belajar perakaunan?

  • Pekerjaan yang lebih baik – Menurut MIA, terdapat permintaan untuk sekurang-kurangnya 60,000 akauntan di Malaysia pada tahun 2020
  • Pilihan kerjaya yang fleksibel – anda boleh bekerja dalam banyak peranan dari kewangan atau pemasaran hingga politik dan pengurusan
  • Peluang memajukan – anda boleh melanjutkan pelajaran dengan mengikuti ijazah atau kelayakan profesional
  • Gaji tinggi menurut PayScale.com, akauntan pertengahan kerjaya di Malaysia mempunyai gaji purata RM62,000 setahun.

 

Cara Kerja Pengurus Akaun?

Akauntan harus menunjukkan gaya kerja yang merangkumi integriti dan kebolehpercayaan. Mereka juga perlu berhati-hati dengan terperinci dan teliti dalam menyelesaikan tugas kerja. Pemikiran analitik diperlukan semasa menganalisis maklumat dan menggunakan logik untuk menangani masalah dan masalah yang berkaitan dengan pekerjaan. Pekerjaan ini juga memerlukan toleransi terhadap tekanan dan dapat menerima dan menangani kritikan.