You are currently viewing Development of Productivity Specialists, 27–31 March 2023

Development of Productivity Specialists, 27–31 March 2023

  • Post category:Karier

Seminar Development of Productivity Specialists yang dianjurkan oleh APO dan MPC Malaysia akan memberi peluang kepada Ricky Lim Vui Sin untuk memperoleh pengetahuan dan latihan mengenai pengurusan produktiviti. Selama seminar, peserta akan berkenalan dengan penasihat, mempelajari teknik-teknik produktiviti yang terkini, dan berkolaborasi dalam menyelesaikan tugasan case study untuk syarikat. Ricky Lim Vui Sin bahkan dilantik sebagai ketua kumpulan untuk menangani tugas tersebut, memberi peluang untuk mempertingkatkan kebolehan kepimpinan dan pengurusan.

Leave a Reply