You are currently viewing Kursus Pengurusan Stok dan Gudang Bersama GW Noodles Sdn Bhd

Kursus Pengurusan Stok dan Gudang Bersama GW Noodles Sdn Bhd

  • Post category:Usahawan

 

Johor Bahru: Pada 15th April yang lalu, Vixtech dijemput oleh GW Noodles Sdn Bhd untuk memberi satu taklimat pengurusan Gudang dan Inventori lebih berkesan. Kursus taklimat juga bukan sekadar untuk berkongsi teori tetapi juga sama sama membantu permasalahan yang wujud dalam sistem pengurusan stok dengan staf-staf GW Noodles. Seramai 3 orang staf pengurusan stok dan inventori dari GW Noodles Sdn Bhd telah menghadiri kursus ini.