You are currently viewing Tugas-Tugas Seorang Penjual dan Pemasaran

Tugas-Tugas Seorang Penjual dan Pemasaran

 • Post category:Karier

Tugas seorang penjual dan pemasaran melibatkan pelbagai aktiviti yang bertujuan untuk mempromosikan dan menjual produk atau perkhidmatan syarikat kepada pelanggan berpotensi. Peranan ini mempunyai tanggungjawab yang berbeza, tetapi sering berkait rapat. Berikut adalah beberapa tugas biasa yang biasanya dilakukan oleh seorang penjual dan pemasaran:

Tugas Pemasaran:

 • Kajian Pasaran: Menganalisis pasaran dan pesaing untuk memahami trend, peluang, dan ancaman yang ada. Ini melibatkan kajian tentang tingkah laku pelanggan dan keperluan mereka.
 • Pembangunan Strategi Pemasaran: Membantu dalam merancang strategi pemasaran, termasuk penetapan harga, promosi, pengedaran, dan penempatan produk.
 • Pengenalan Kepada Audiens Sasaran: Menentukan siapa audiens sasaran yang paling sesuai untuk produk atau perkhidmatan yang ditawarkan.
 • Pemerkasaan Jentera: Membantu dalam membina imej jenama dan memastikan konsistensi dalam mesej dan penampilan jenama.
 • Perancangan Kempen Pemasaran: Merancang dan melaksanakan kempen pemasaran, termasuk pengiklanan, media sosial, kandungan, dan promosi lain.
 • Analisis Data: Mengumpul dan menganalisis data untuk mengukur kejayaan kempen pemasaran dan membuat perubahan jika perlu.

Tugas Penjual:

 • Pengenalan Pelanggan Berpotensi: Mencari dan mengenal pasti pelanggan yang berpotensi untuk produk atau perkhidmatan syarikat.
 • Menawarkan Produk: Memperkenalkan produk atau perkhidmatan kepada pelanggan, menerangkan manfaatnya, dan menjawab soalan pelanggan.
 • Perbincangan: Berinteraksi dengan pelanggan, berunding harga, syarat-syarat, dan terma, serta menutup jualan.
 • Khidmat Pelanggan: Memberikan sokongan kepada pelanggan selepas jualan, seperti menangani aduan, soalan, dan masalah lain.
 • Pencapaian Matlamat Jualan: Menetapkan matlamat jualan dan bekerja keras untuk mencapainya.
 • Pelaporan: Melaporkan aktiviti jualan dan hasilnya kepada pasukan pemasaran dan pengurusan.
 • Hubungan Pelanggan: Membina dan mengekalkan hubungan yang baik dengan pelanggan untuk memastikan kepuasan mereka dan menggalakkan retensi pelanggan.

Peranan seorang penjual dan pemasaran sering berkait rapat, di mana pemasaran mencipta permintaan dan menarik perhatian pelanggan berpotensi, sementara penjual berperan dalam mengubah minat ini menjadi jualan sebenar. Kejayaan dalam tugas-tugas ini memerlukan kemahiran komunikasi yang baik, pengetahuan tentang produk atau perkhidmatan, dan pemahaman mendalam tentang pasaran dan pelanggan.